• 02-5931422-3

New to site?


Login

Lost password? (close)

Already have an account?


Signup

(close)

บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป
Precast Reinforced Concrete Pipe

บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป (Precast Reinforced Concrete Pipe) เป็นวัสดุที่ใช้คู่กับท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปสำหรับการวางระบบสาธารณูปโภค เช่น
งานวางระบบท่อระบายน้ำและการนำสายไฟลงใต้ดิน มีหน้าที่ดักตะกอนของเสียต่าง ๆ ที่มาพร้อมกับน้ำเสียจากท่อระบายน้ำ

 

การเลือกขนาดของบ่อพักในงานก่อสร้างนั้นขึ้นอยู่กับขนาดของท่อ รวมถึงการออกแบบตามหน้างานโดยวิศวกร สำหรับรูปแบบโดยทั่วไปของบ่อพักคอนกรีตสามารถแบ่งออกเป็น 4 ชนิดตามรูปแบบช่องเปิดและการใช้งาน ได้แก่

  1. บ่อพักสำเร็จรูปชนิด 1 ทาง คือ บ่อพักที่มีช่องเปิดอยู่เพียงด้านเดียว ใช้ในบริเวณจุดเริ่มต้นการระบายน้ำ
  2. บ่อพักสำเร็จรูปชนิด 2 ทางตรง คือ บ่อพักที่มีช่อง 2 ช่องอยู่ในทางเดียวกัน ใช้ในบริเวณส่วนกลางของการระบายน้ำ
  3. บ่อพักสำเร็จรูปชนิด 2 ทางฉาก คือ บ่อพักที่มีช่องเปิด 2 ช่อง ทำมุมกัน 90 องศา ใช้ในบริเวณส่วนมุมของการระบายน้ำ มักอยู่บริเวณมุมอาคารหรือมุมพื้นที่
  4. บ่อพักสำเร็จรูปชนิด 3 ทาง คือ บ่อพักที่มีช่องเปิด 3 ช่อง ใช้ในบริเวณส่วนที่ต้องการให้แนวท่อข้ามไปอีกฝั่งหนึ่ง

 

นอกจากนี้ การเลือกบ่อพักยังต้องเลือกให้เหมาะกับประเภทของท่อ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้แบ่งประเภทของสินค้าออกเป็น บ่อพักสำเร็จรูปสำหรับท่อปากลิ้นรางหรือบ่อพัก คสล. ซึ่งผลิตโดย บริษัท ฉวีวรรณคอนกรีต 1971 จำกัด รวมถึงบ่อพักสำเร็จรูปสำหรับท่อดันลอด ท่อปากระฆังและท่อท่อสี่เหลี่ยม ซึ่งผลิตโดย บริษัท กวีวรรณผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด สินค้าของทางบริษัทฯ มีความแข็งแรงทนทานผลิตตามมาตรฐานของกรมทางหลวง และใช้วัสดุในการผลิตทั้งปูนซีเมนต์และเหล็กเส้นตามมาตรฐาน มอก. โดยลูกค้าสามารถสั่งผลิตได้ตามรูปแบบและขนาดที่ต้องการ

ประเภทของบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป

บ่อพักสำเร็จรูปสำหรับท่อปากลิ้นราง (บ่อพัก คสล.)

บ่อพักสำหรับใช้งานคู่กับท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบปากลิ้นรางหรือท่อ คสล. ผลิตตามรูปแบบของกรมทางหลวง มีจุดเด่นที่ความแข็งแรง ใช้คอนกรีตเสริมเหล็กจึงรองรับน้ำหนักได้ดี ช่วยให้งานก่อสร้างสะดวกรวดเร็ว มีขนาดให้เลือกตามมาตรฐานของหน่วยงานรัฐ และสามารถผลิตตามรูปแบบที่ต้องการได้

 

รายละเอียดสินค้า

บ่อพักสำเร็จรูปสำหรับท่อดันลอด

บ่อพักสำหรับใช้งานคู่กับท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบดันลอด ผลิตตามมาตรฐานเดียวกับการไฟฟ้า สำหรับงานนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน ทำหน้าที่รับแรงไฮโดรลิกในการดันหัวเจาะ สามารถรับแรงอัดได้มากถึง 450 KSC มีบ่อพักให้เลือกหลายรูปแบบ และสามารถผลิตตามรูปแบบที่ต้องการได้

 

รายละเอียดสินค้า

บ่อพักสำเร็จรูปสำหรับท่อปากระฆัง

บ่อพักสำหรับใช้งานคู่กับท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบปากระฆัง ผลิตตามมาตรฐานของกรมทางหลวง สำหรับวางระบบท่อระบายน้ำ ทำหน้าที่ดักจับตะกอนต่าง ๆ ที่มาตามท่อ จุดเด่นอยู่ที่ความสะดวกรวดเร็วในการก่อสร้าง มีขนาดให้เลือกหลากหลาย และสามารถผลิตตามรูปแบบที่ต้องการได้

 

รายละเอียดสินค้า

บ่อพักสำเร็จรูปสำหรับท่อสี่เหลี่ยม (บล็อกคอนเวิร์ส)

บ่อพักสำหรับใช้งานคู่กับท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบท่อสี่เหลี่ยมหรือท่อบล็อกคอนเวิร์ส ผลิตภายใต้มาตรฐานและรูปแบบเดียวกับกรมทางหลวงสำหรับงานระบายน้ำใต้ผิวจราจรและทางเท้า มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 0.9 – 2.4 เมตร ตามมาตรฐานของงานก่อสร้างทั่วไป และสามารถผลิตตามรูปแบบที่ต้องการได้

 

รายละเอียดสินค้า