• 095-965-4704

New to site?


Login

Lost password? (close)

Already have an account?


Signup

(close)
HomeArchive by Category "บทความ"
Home Archive by Category "บทความ"

ข้อดีของผนังคอนกรีตสำเร็จรูป (ผนัง Precast) และการใช้งาน ในปัจจุบัน ประเทศไทยได้มีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดโครงการก่อสร้างอาคารและบ้านเรือนเป็นจำนวนมาก ระบบการก่อสร้างแบบ Precast จึงได้เข้ามามีบทบาทสำคัญเพื่อตอบสนอง ความเจริญที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป (ผนัง Precast) ที่ผลิตสำเร็จจากโรงงานแบบได้มาตรฐานเท่ากันทุกชิ้นงาน ก่อนนำมาเชื่อมต่อกันเป็นโครงสร้างอาคารหรือบ้านเรือนในงานก่อสร้างต่างๆ ผนัง Precast คือหนึ่งในเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ถูกพัฒนาขึ้นให้มีความมั่นคงแข็งแรงกว่าการก่อผนังแบบก่ออิฐฉาบปูนทั่วไป ที่ในอดีต ระบบการก่อสร้างแบบก่ออิฐฉาบปูนอาจทำให้โครงสร้างเกิดการแตกร้าวเนื่องจากกระบวนการฉาบไม่ได้มาตรฐาน ผนังเป็นคลื่นลอน และใช้เวลาการก่อสร้างค่อนข้างนาน ข้อดีของผนัง Precast มีดังนี้: งานก่อสร้างเสร็จรวดเร็ว: เนื่องจากผนัง Precast คือผนังที่มีกระบวนการผลิตได้ประสิทธิภาพในโรงงาน จึงไม่ต้องขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ โดยที่ถ้าหากบริษัทผู้ผลิตมีความน่าเชื่อถือและมีประสบการณ์ ก็สามารถผลิตผนังคอนกรีตสำเร็จรูปออกมาได้รวดเร็ว พร้อมส่ง และพร้อมติดตั้งทันที ทำให้ผู้รับเหมาก่อสร้างสามารถจัดการปริมาณงานจากโครงการก่อสร้างต่างๆได้อย่าง รวดเร็วและราบรื่น ลดต้นทุนในการก่อสร้าง: ด้วยความรวดเร็วในการก่อสร้าง เมื่อใช้ผนัง Precast จึงทำให้ต้นทุนค่าแรงช่างถูกลงเนื่องจากใช้เวลาลดลง แต่ได้ผนังที่มีคุณภาพสูงกว่า ได้มาตรฐาน ติดตั้งได้รวดเร็ว รวมถึงสามารถสั่งผลิตในปริมาณมาก จึงทำให้สามารถประหยัดต้นทุนแฝงอื่นๆออกไปได้ ทั้งต้นทุนการแก้งาน หรือต้นทุนเศษวัสดุเหลือทิ้ง...

  • Precast Reinforced Concrete Jacking Pipe

ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กถือเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการวางระบบระบายน้ำ ให้สามารถลำเลียงน้ำดีและน้ำเสียไปยังพื้นที่ที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับระบบระบายน้ำได้ทั้งในครัวเรือน ในโรงงานอุตสาหกรรม และในงานก่อสร้างถนน เป็นต้น และเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการวางระบบท่อระบายน้ำ การเลือกท่อคอนกรีตเสริมเหล็กให้ถูกชนิดกับจุดประสงค์ที่ต้องการใช้จึงเป็นสิ่งจำเป็น รวมถึงควรคำนึงถึงหลักโครงสร้างการรับน้ำหนักและความเหมาะสม ทางด้านวิศวกรรมเป็นสำคัญ เพื่อให้โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคในงานก่อสร้างนั้นๆได้มาตรฐาน และสามารถมีระยะเวลาการใช้งานที่คงทนยาวนาน ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบปากลิ้นราง (Tongue and Groove Pipe): ท่อปากลิ้นราง ถือเป็นท่อคอนกรีตเสริมเหล็กที่นำมาใช้งานอย่างแพร่หลายในงานวางระบบระบายน้ำทั่วไป โดยมีลักษณะเป็นท่อกลม เหมาะสำหรับงานระบายน้ำทั่วไปทั้งในอาคารบ้านเรือน โรงงาน และงานระบายน้ำเสียในงานก่อสร้างถนน โดยการเลือกท่อประเภทนี้ ให้คำนึงถึงคุณภาพด้านการรับกำลังว่ามีมากน้อยเท่าใด หากงานก่อสร้างที่ใช้พื้นที่ไม่มีรถบรรทุกหนักวิ่งผ่านประจำ ก็สามารถใช้ท่อปากลิ้นรางคสล.และท่อชนิดไม่เสริมเหล็ก แต่ถ้าหากต้องคำนึงถึงการรับน้ำหนักหรือรับกำลังมากเป็นพิเศษ ก็ควรใช้ท่อปากลิ้นรางที่ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรมคุณภาพชั้น ท่อ มอก เเละ ท่อคสล  2. ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบปากระฆัง (Bell and Spigot):ท่อปากระฆัง เป็นท่อคอนกรีตเสริมเหล็กที่ปากท่อบานออกมีรูปร่างคล้ายระฆัง ด้วยคุณสมบัติที่สามารถป้องกันการรั่วซึมได้ดี จึงมักนำมาใช้กับระบบระบายน้ำเสียหรือน้ำที่เป็นมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยจะสวมแหวนยางไว้ระหว่างท่อเพื่อป้องกันการรั่วซึม และในด้านของคุณภาพการรับกำลัง ก็ให้เลือกท่อปากระฆังตามคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ต้องการ โดยมีท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบปากระฆัง ที่ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรมคุณภาพชั้น 1 ถึง 4...