• 02-5931422-3

New to site?


Login

Lost password? (close)

Already have an account?


Signup

(close)
Homeท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบปากลิ้นราง
Home ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบปากลิ้นราง

ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบปากลิ้นราง - Precast Reinforced Concrete Pipe (Tongue and Groove)

ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบปากลิ้นราง (TONGUE AND GROOVE PIPE) ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน มอก. 128-2549 ตัวท่อคอนกรีตมีคุณภาพสูง รับประกันได้ว่าไม่มีน้ำรั่วซึมอย่างแน่นอน นอกจากนี้บริเวณรอยข้อต่อท่อมีความแข็งแรงทนทานรองรับน้ำหนักได้ไม่แตกหักง่ายตามมาตรฐานของมอก. โดยปกติท่อคอนกรีตแบบปากลิ้นราง (TONGUE AND GROOVE PIPE) มักถูกนำไปใช้เพื่อตอบสนองต่อการวางระบบระบายน้ำตามอาคารบ้านเรือน และหมู่บ้านจัดสรรทั่วไป ตลอดจนถึงงานในส่วนราชการ ตามเขตเทศบาลต่าง ๆ ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบปากลิ้นราง (TONGUE AND GROOVE PIPE) เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ก่อสร้างขนาดเล็กและขนาดกลาง โดยตัวสินค้ามีขนาดให้เลือกได้ตั้งแต่ 300 – 1500 มิลลิเมตรแล้วแต่ขนาดของพื้นที่ก่อสร้าง ในกรณีลูกค้าต้องการคำปรึกษา ทางบริษัทยังมีบริการทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า

  • ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบปากลิ้นราง
  • มีมาตรฐาน มอก. 128-2549
  • มีคุณสมบัติ 1. ทนทาน 2. น้ำไม่รั่วซึม 3.บริเวณข้อต่อแข็งแรงทนทาน
  • ท่อในลักษณะนี้ เหมาะสำหรับ งานวางระบบระบายน้ำตามอาคารบ้านเรือน หมู่บ้านจัดสรร และ งานในส่วนราชกาล ตามเขตเทศบาล
  • มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 300 – 1500 มิลลิลิตร