• 02-5931422-3

New to site?


Login

Lost password? (close)

Already have an account?


Signup

(close)

ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและใส่ใจการบริการให้กับลูกค้า

ความสำเร็จของคุณ คือเป้าหมายในการบริการของเรา

ด้วยการสั่งสมประสบการณ์ในธุรกิจผลิตภัณฑ์คอนกรีตมานานกว่า 35  ปี บริษัท ฉวีวรรณคอนกรีต 1971 จำกัด, บริษัทกวีวรรณผลิตภัณฑ์คอนกรีตจำกัดและบริษัทเคพรีคาสท์จำกัดได้ก้าวขึ้นมาเป็นกลุ่มบริษัทคอนกรีตชั้นนำของประเทศไทย ไปพร้อมๆกันกับการเติบโตของการสร้างสาธารณูปโภคและสิ่งก่อสร้างที่สอดรับกับการขยายตัวของประเทศ

ความสำเร็จของเครือบริษัทฯเริ่มต้นจากการเป็นบริษัทคอนกรีตที่ก่อตั้งขึ้นในจังหวัดปทุมธานีและได้ขยายต่อยอดออกมาเป็นเครือบริษัทคอนกรีตขนาดใหญ่ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต ที่ได้คุณภาพสม่ำเสมอตามมาตรฐาน

ลูกค้าของบริษัทฯ ได้รับการไว้วางใจทั้งในโครงการภาครัฐและเอกชน ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯได้การรับรองคุณภาพตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.1164 – 2559 และมอก.1166 – 2559) กระบวนการการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง ทำให้เราสามารถจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท่อคอนกรีตให้แก่โครงการก่อสร้างระดับประเทศได้อย่างรวดเร็ว

กวีวรรณผลิตภัณฑ์คอนกรีต:

ผลิตภัณฑ์ท่อคอนกรีตและบ่อพักสำเร็จรูป

ผู้นำในการผลิตท่อคอนกรีต และบ่อพักสำเร็จรูปในจังหวัดปทุมธานี ด้วยประสบการณ์มากกว่า 35 ปี บริษัทฯมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อผลิตท่อคอนกรีต และ บ่อพักสำเร็จรูป ที่รองรับการใช้งานทุกรูปแบบ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดผ่านการควบคุมการผลิตให้อยู่ภายใต้มาตรฐาน ASTM C 33 โดยมีทีมผู้เชียวชาญคอยให้คำปรึกษาเพื่อหา ผลิตภัณฑ์ที่ตรงความต้องการ และสามารถตอบสนองทุกความต้องการได้ในทันที

ฉวีวรรณคอนกรีต1971:

ผลิตภัณฑ์ท่อคอนกรีตและบ่อพักสำเร็จรูป

บริษัทฉวีวรรณคอนกรีต1971จำกัด คือผู้นำด้านการผลิตท่อระบายน้ำ ในจังหวัดปทุมธานี บริษัทฯผลิตและจัดจำหน่าย ท่อปากลิ้นราง ในรูปท่อคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง (ท่อคสล. หรือท่อ RCP) และบ่อพักคสล.สำเร็จรูป เพื่อตอบสนองงานก่อสร้างและการวางระบบท่อระบายน้ำ ได้การรับรองมาตรฐาน มอก.128-2549

เค พรีคาสท์: แผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูป K Precast

นอกจากบริษัทเคพรีคาสท์จำกัดจะจัดจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จพร้อมจัดส่งแล้วบริษัทฯยังมีผลิตภัณฑ์ผนังสําเร็จรูปในระบบ Precast ที่มีคุณภาพความแข็งแรงทนทานด้วยกระบวนการควบคุมคุณภาพแบบตรวจสอบชิ้นต่อชิ้นโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

บริษัทฯ สามารถผลิตผนังสําเร็จรูปในขนาดใหญ่มากที่สุดถึง 3,600 ตารางเมตรจึงพร้อมรองรับความต้องการผนัง สำเร็จรูปจากโครงการก่อสร้างบ้านหรืองานอาคารขนาดใหญ่ ลูกค้าสามารถเลือกกำลังอัดคอนกรีตได้ตั้งแต่ 350 KSC ไปจนถึง 400 KSC กระบวนการผลิตของบริษัทฯสามารถยกผนังสำเร็จรูปได้ภายใน 24 ชั่วโมงโดยชิ้นงานยังคงแข็งแรงทนทานไม่แตกร้าว

เค พรีคาสท์: ผลิตภัณท์คอนกรีต

ผสมเสร็จ K-Ready Mixed

บริษัทเคพรีคาสท์จำกัดเป็นอีกบริษัทคอนกรีตชั้นนำบริเวณจังหวัดปทุมธานีในเครือของเรา ที่ต้องการยกระดับคุณภาพของงานก่อสร้างบริเวณเขตเมืองและที่อยู่อาศัยให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ K Ready Mix พร้อมส่งทั้งในพื้นที่บริเวณจังหวัดปทุมธานี

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จของบริษัทฯ มีกระบวนการผลิตที่ควบคุมความแม่นยำของปริมาณส่วนผสมให้ตรงตามค่ามาตรฐานอย่างเข้มงวด ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จของบริษัทได้รับการตรวจสอบและรับรองจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology หรือ AIT) ซึ่งเป็นสถาบันมาตรฐานของกรมโยธาธิการ

ลูกค้าสามารถเลือกกำลังอัดได้ตามต้องการตั้งแต่ 180 KSC ไปจนถึง 450 KSC

ขั้นตอนการผลิต

ในฐานะบริษัทคอนกรีตชั้นนำบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อกระบวนการผลิตคอนกรีตให้มีประสิทธิภาพ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์อันทันสมัย ที่จะควบคุมกระบวนการผลิตในทุกขั้นตอนให้ได้ผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่มีคุณภาพสม่ำเสมอตามมาตรฐาน ASTM C 33   และผ่านการตรวจสอบก่อนนำส่งลูกค้า

วัสดุประกอบการผลิต

บริษัทฯคัดสรรแต่วัตถุดิบประกอบการผลิตที่ดีที่สุดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์งานคอนกรีตที่แข็งแรงทนทานโดยบริษัทฯใช้คอนกรีตผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ตามมาตรฐานเลขที่ มอก.15 ใช้ทรายและหินที่ควบคุมส่วนคละของขนาดเม็ดทำให้มีความแข็งแรงสม่ำเสมอและออกแบบส่วนผสม (Mix Design) ได้คุณภาพตามมาตรฐาน ASTM

การควบคุมคุณภาพ

บริษัทฉวีวรรณคอนกรีต 1971 จำกัดและบริษัทกวีวรรณผลิตภัณฑ์คอนกรีตจำกัดตั้งมั่นจะให้ผลิตภัณฑ์ท่อคอนกรีตได้มาตรฐานสม่ำเสมอจึงใช้วิธีการควบคุมคุณภาพแบบ Crushing Test เป็นการทดสอบแรงอัดของคอนกรีตแบบตัวอย่างเพื่อควบคุมคุณภาพ ท่อทุกท่อนจะได้รับการทดสอบความต้านทานแบบระบบ Three Edge Bearing ตามวิธีการใน มอก.128 – 2549 นอกจากนั้นบริษัทฯยังมีระบบ QC ผลิตภัณฑ์ทุกหน่วยก่อนจะนำเข้าสต็อกเพื่อรอจัดส่ง

พร้อมบริการจัดส่งสินค้าไปถึงที่หมายได้รวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
เครื่องผสมคอนกรีตจากต่างประเทศ ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ให้ได้ส่วนผสมของคอนกรีตที่สม่ำเสมอตามมาตรฐานของ ASTM C 33

คัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ผลิตสินค้าโดยช่างผู้ชำนาญงาน สินค้าผลิตได้ตามมาตรฐานตามข้อกำหนด

ลูกค้าในเครือ